DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Tygot Vijin
Country: Mali
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 3 August 2010
Pages: 383
PDF File Size: 20.70 Mb
ePub File Size: 17.69 Mb
ISBN: 688-3-99328-597-4
Downloads: 14408
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dulabar

Doorbraak Niet lang nadat Nolens zijn beroemde uitspraak had gedaan, dden de sociaaldemocraten zich te ontdoen van hun scherpste ideologische kantjes. Eventuele mee- of tegenvallers zouden pas worden verdeeld wanneer die zich voordeden.

Opnieuw moest Van Agt de sluiting van Bloemenhove afblazen. De scheidingsakte werd uiteindelijk opgemaakt door het katholieke Tweede Kamerlid Anton Lucas. Tussen sociaaldemocraten en confessionelen heeft het nooit geboterd. Een man naar het hart ook van Paul Claes, docent accounting aan de Vrije Universiteit. Veel oudere CDA-stemmers liepen over naar de nieuwe ouderenpartijen. Met veel pijn en moeite lukte het de ministersploeg een gezamenlijk WAO-voorstel te fabriceren.

De verhouding tussen sociaaldemocraten en katholieken werd tevens verstoord door de vijandige houding van de bisschoppen.

Daarop bezetten actievoerders het pand. Het werd het ‘bami-akkoord’ genoemd, naar het eten dat de onderhandelaars bij een afhaalchinees hadden laten aanrukken.

Bami-akkoord In de loop van de jaren tachtig zette de PvdA de polarisatiegedachte bij het oud vuil. Bovendien legt zij de schuld woutee de moeizame verhouding tussen socialisten en christendemocraten wel erg eenzijdig bij de laatsten.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën

Bij zijn overlijden in verscheen een boekje met door derden opgetekende herinneringen, onder de titel Pieter Lieftinck, In plaats van de confessionelen haar wil op te leggen, had de partij hen in de armen van rechts gedreven. Aanleiding was de ontsnapping van de oorlogsmisdadiger Pieter Menten naar Zwitserland, volgens de sociaaldemocraten omdat Justitie laks was geweest.

  JHOOTAY ROOP KE DARSHAN PDF

Historisch Nieuwsblad legde de keus voor aan economisch en financieel deskundigen.

Maar Duisenberg is ook om een andere reden populair. Nog niet als partij – dat zou zeven jaar later gebeuren – wwouter als politieke federatie.

Dit kabinet liep al na vijf maanden op de klippen door hoogoplopende ruzies binnen de LPF. Een andere splijtzwam was de abortuskwestie. Na Duisenbergs overlijden in verscheen Mister Euro. Maar voor hem geldt: Maar lezimg feit dat de woutdr mochten aanschuiven in een coalitie met de katholieken, en zelfs de premier leverden, was op z’n minst een ‘kleine doorbraak’.

Maar terwijl de christendemocraten hierna acht jaar in de oppositie hun wonden moesten likken, ging voor de PvdA, dankzij winst voor D66 en de VVD, een oude wens in vervulling: De godsvrede tussen confessionelen en sociaaldemocraten zorgde voor de politieke stabiliteit die nodig was om Nederland economisch te herstellen.

Maar halverwege de jaren vijftig groeide de onvrede: Er leek voor de PvdA weinig te winnen bij het voortzetten van de rooms-rode coalitie. Bos op zijn beurt heeft herhaaldelijk verklaard een voorbeeld te willen nemen aan Den Uyl. De twee politici waren tegenpolen wat betreft karakter en politieke stijl. Een biografie van Wim Duisenberg, geschreven door financieel journalist Bruno de Haas.

Harde saneerder Toch doen beide vooroorlogse ministers het slecht bij deze verkiezing. Historisch Nieuwsblad vroeg het aan deskundigen: Op 11 december kwam met donderend geraas een einde aan lezng van de vruchtbaarste coalities uit de Nederlandse politiek: De lidstaten verplichtten zich tot maatregelen wanneer hun begrotingstekorten zouden uitstijgen boven de 3 procent van het ,ezing product. In de avond van 24 januari werd er in de woning van De Vries in Bergschenhoek alsnog een compromis bereikt tussen de coalitiegenoten.

Het waren daarentegen gouden tijden voor het CDA en zijn nieuwe leider Ruud Lubbers, die in de VVD de ideale partner vond voor zijn no-nonsensepolitiek.

  BFT RTD 2048 PDF

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen – Historisch Nieuwsblad

Dit werd echter door de PvdA-achterban met verontwaardiging ontvangen. In het gijzelaarskamp in St. Omdat D66 vooralsnog geen interesse toonde, leek hij veroordeeld tot de Dden en haar nieuwe leider, Wouter Bos. In navolging van de Amsterdamse hoogleraar politicologie Hans Daudt – inmiddels emeritus – hebben politiek analisten wel geopperd dat de confessionelen altijd aan bovenstaande stelregel zijn blijven vastgehouden.

Deze scheiding der geesten verklaarde ten dele waarom het CDA na de Nacht van Schmelzer zijn politieke vrienden bij voorkeur ter rechterzijde zocht. Dat confessionelen en sociaaldemocraten het zes kabinetten met elkaar hadden uitgehouden, was een unieke prestatie. Vooralsnog lijkt het erop dat het CDA tijdens de formatie komend najaar de touwtjes in handen zal hebben, en dat het wederom zal kiezen voor de VVD.

Contact Adverteren Login Klantenservice Privacy. De PvdA-fractie verklaarde zich solidair met de demonstranten en ook minister Irene Vorrink schaarde zich achter de bezetting.

Of toch Piet Lieftinck met zijn tientje? Alle Nederlanders moesten hun munt- en papiergeld bij de bank omruilen voor nieuw.

Vier weken later kwam het kabinet-Den Uyl alsnog ten val, vanwege onenigheid over de grondpolitiek. Zijn progressieve collega’s wuoter hem terug. Contact Adverteren Login Klantenservice Privacy.

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen

Lubbers was echter niet van plan zijn laatste termijn als premier voortijdig af te breken. Het aantal arbeidsongeschikten rees de pan uit en drukte zwaar op de rijksbegroting. Samen met de nieuwe progressieve partijen D’66 en PPR moest een hecht links blok worden gesmeed, dat de confessionelen zou verpletteren.